Aanbod

MARIEKE MIDDEL

In mijn praktijk richt ik me op twee doelgroepen.

Ten eerste ondersteun ik graag ouders en leerkrachten om het beeld van hun zoon, dochter of leerling scherp te krijgen. Dit met als doel om de talenten en ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen. Mijn specialisme ligt op het gebied van begaafdheid, sensitiviteit en zelfbeeld.

Daarnaast vind ik het heel bijzonder om vrouwen te ondersteunen in hun zoektocht om in balans te komen met God, zichzelf en hun omgeving. Hierbij gebruik ik de brede kennis en vaardigheden die ik als generalist in mijn pakket heb en maak ik gebruik van de TotalBalance Methode.

Ik wil samen op zoek gaan naar oplossingen! Op deze website staat informatie over mijn aanbod.

 

WERKWIJZE DIAGNOSTIEK BIJ KINDEREN

Doorgaans bestaat ons eerst contact uit elkaar leren kennen en de hulpvraag bespreken. Van daaruit maken we afspraken over het verdere traject zoals de duur, de prijs en hoe er geëvalueerd wordt. Diagnostiek kan bestaan uit gesprekken met ouders, leerkrachten en het kind zelf. Daarbij kan er geobserveerd worden in de thuis- of klassensituatie. Specifieke vragenlijsten of testmaterialen kunnen helpen om een helder beeld te schetsen. Bijvoorbeeld een vragenlijst gericht op het sociaal emotioneel functioneren of een intelligentietest. Hierbij vind ik het vooral belangrijk om goed te observeren en te analyseren; specifieke scores hebben weinig betekenis tenzij ze in hun context geïnterpreteerd worden. Wanneer ik de gegevens verzameld heb, verzorg ik uitgebreide verslaglegging waarin ik naar aanleiding van het complete beeld aanbevelingen en adviezen doe. Dit verslag bespreken we samen om weer verder te kunnen werken aan de toekomst.

 

WERKWIJZE INDIVIDUELE BEGELEIDING VAN VROUWEN

Tijdens een intakegesprek bespreken we aan welke vragen je graag wilt werken. We maken samen een plan voor de inhoud, de (geschatte) duur en de doelen van onze samenwerking. Ik kan ondersteuning bieden bij de volgende hulpvragen: vragen rondom zelfbeeld en identiteit; beperkte energie; somberheid / stemmingsproblemen; (faal)angstklachten; en vragen rondom het functioneren als partner of ouder. Ik gebruik in de gesprekken onder andere technieken vanuit de oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast put ik uit de inhoud van het TotalBalance programma. Van daaruit gaan we aan de slag met drie vragen: wie was ik? (verleden); wie ben ik? (heden); wie word ik? (toekomst). Deze vragen doorlopen we aan de hand van verschillende opdrachten zoals een Energieanalyse, Liefdestalentest en Motivatieplan. Door het doorlopen van dit traject leer je om in balans te komen met jezelf, je omgeving en God tot eer van Hem die jou gemaakt heeft. Uiteindelijk gaat het erom dat jij (weer) kan gaan schitteren! Zie voor meer informatie ook www.totalbalance.nl

Ida Gerhardtstraat 4, 8264DW Kampen

E-mail: praktijk@mariekemiddel.nl

Telefoonnummer: 0620286115

MARIEKE MIDDEL

 

Neem gerust (vrijblijvend) contact op.

Mijn werkomgeving ligt in en rondom Kampen en de contactlocatie is in overleg. Afspraken zijn doorgaans op maandag, donderdag of woensdagavond.

NB in de periode tussen Pinksteren en de Herfstvakantie van 2018 ben ik met zwangerschapsverlof.

 

 

 

KvK nummer 63278472

 

NVO lidnummer 15198

 

SKJ registratienummer 120002848

 

Klik hier voor de Privacy Policy

 

 

© Marieke Middel. Alle rechten voorbehouden.